این کتاب بیشتر بر محور کابل های شبکه Star که امروزه پرکاربردترین توپولوژی معماری اترنت هستند و در شبکه های خانگی هم کاربرد دارند ، صحبت می کند.


دانلود در ادامه مطالب

حجم فایل : 316KB