در این جزوه به آموزش SSH و دستورات لینوکس پرداخته می شود.


دانلود در ادمه مطالب