با توجه به گفته های استاد ، این تمرین ها در سطح سوالات امتحان میباشد. 


این نمونه سوالات لازم هست ولی کافی نیست.

2


دانلود جواب ها 

 

 

دانلود سوالات