دوستان عزیز یه سری کتاب ASP فارسی داشتم. اینا مراجع خوبی واسه امتحانن. امیدوارم استفاده کنید. 

فقط یکم حجمش بالاست! 


برای دانلود کلیک کنید.